Naše služby

Cena rekonstrukce bytového jádra

Rozpis materiálu:

Materiál Cena / kus Počet kusů Cena
Ytong 5 cm 25 Kč 30 ks 750 Kč
Ytong 7,5 cm 36 Kč 90 ks 3 240 Kč
Stavební lepidlo Knauf Flex 365 Kč 9 ks 3 285 Kč
Spárovací hmota 450 Kč 2 ks 900 Kč
Malta MVII 120 Kč 3 ks 360 Kč
Beton BP1 120 Kč 5 ks 600 Kč
Štuk MVJ 140 Kč 3 ks 420 Kč
Stěrka podlahová BP3 550 Kč 1 ks 550 Kč
Strojní malta MVJS 180 Kč 2 ks 360 Kč
Baterie vanová 1 900 Kč 1 ks 1 900 Kč
Baterie umyvadlová 1 600 Kč 1 ks 1 600 Kč
Vana akryl 170 5 500 Kč 1 ks 5 500 Kč
WC mísa kombi Jika 3 500 Kč 1 ks 3 500 Kč
Umyvadlo 55 1100 Kč 1 ks 1 100 Kč
Obklady koupelna + WC 350 Kč 25 ks 8 750 Kč
Dlažba koupelna + WC 400 Kč 4 ks 1 600 Kč
Ventilátor 850 Kč 2 ks 1 700 Kč
Komplet mater. elektro ve zdi + pl 3 200 Kč 1 ks 3 200 Kč
Komplet mater. instal. ve zdi 2 600 Kč 1 ks 2 600 Kč
Zárubeň + dveře + kování 2 600 Kč 2 ks 5 200 Kč
Perlinka 30 Kč 15 ks 450 Kč
Stavební pěna 180 Kč 1 ks 180 Kč
Silikon 160 Kč 1 ks 160 Kč
Akrylát 80 Kč 1 ks 80 Kč
Penetrace 150 Kč 2 ks 300 Kč
Dvířka šachtová 60 x 60 1 350 Kč 1 ks 1 350 Kč
Celkem 49 635 Kč

Rozpis prací:

Popis práce Cena
Demontáž starých elektro a instalaterských rozvodů 1 200 Kč
Vybourání jádra 3 500 Kč
Vyzdění nového jádra dle domluvy 5 200 Kč
Nové elektro rozvody koupelny a WC + kompletace 7 900 Kč
Osazení a podezdění vany 2 500 Kč
Nové instalaterské rozvody vč. odpadů + kompletace 6 600 Kč
Zazdění drážek a prostupů, příprava stěn a podlahy 2 800 Kč
Natažení perlinky, štukování nových stěn, předsíně 4 200 Kč
Obložení koupelny a WC cca 25 m2, á 250 Kč 6 250 Kč
Položení dlažby koupelna a WC 4 m2, á 250 Kč 1 000 Kč
Manipulace, vynášení a šníšení materiálu, suti 3 200 Kč
Doprava, odvoz suti, ekologická skládka 2 800 Kč
Celkem 47 150 KčCeník zednických prací

položka poznámka jednotka cena
Penetrace podkladu   1 m/2 15 Kč
Vyrovnávky samo-nivelační hmotou   1 m/2 80 Kč
Vyrovnávky lepidlem   1 m/2 130 Kč
Vyrovnávky betonovým potěrem do 5cm   1 m/2 160 Kč
Omítka jádrová do 2 cm   1 m/2 115 Kč
Natažení perlinky a zastěrkování lepidlem   1 m/2 80 Kč
Štukování stěn (jednovrstvé)   1 m/2 70 Kč
Štukování stěn (dvouvrstvé)   1 m/2 90 Kč
Štukování stropů (jednovrstvé)   1 m/2 100 Kč
Štukování stropů (dvouvrstvé)   1 m/2 120 Kč
Montáž pod-omítkových alu-rohů   1 m/b 35 Kč
Začištění špalet oken (odstr. malby, penetrace, vyrov. stěrkou do 10 mm, alu-roh, štuky) použití krycí fólie 1 m/b 230 Kč
Začištění špalet oken (odstr. malby, penetrace, vyrov. polystyren nad 10 mm, alu-roh, štuky) použití krycí fólie 1 m/b 290 Kč
Podezdění vany-rovné dle typu 1 ks 1200 Kč
Podezdění vany-atypické dle typu 1 ks 1600 Kč
Podezdění vany-zdivo s oválnou křivkou (pro obložení mozaikou) dle typu 1 ks 1900 Kč
Podezdění sprchové vaničky dle typu 1 ks 700 Kč
Přizdívky individuálně 1 ks dle dispozic
Poličky,stolky a pod. individuálně 1 ks dle dispozic
Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 5 cm   1 m/2 150 Kč
Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 7,5 cm   1 m/2 160 Kč
Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 10 cm   1 m/2 170 Kč
Svislé konstrukce - členité příčky Ytong (paneláková jádra, přizdívky) soubor 1 m/2 220 Kč
Odstranění původní malby dle dispozic 1 m/2 20-40 Kč
Obezdění závěsného WC dle dispozic 1 ks 900 Kč
Montáž dřevěných a umělých obložek dveří jednokřídlé 1 ks 950 Kč
Montáž kovových zárubní jednokřídlé 1 ks 650 Kč
Montáž bezpečnostní zárubně s vícebodovým zámkem dle dispozic 1 ks 2500 Kč
Bourání cihlové příčky   1 m/3 750 Kč
Bourání betonové příčky-panel   1 m/3 3500 Kč
Bourání betonové podlahy   1 m/3 950 Kč
Přesun stavební suti, stavebních hmot a přípravné práce dle náročnosti 1/hod. 180-220 Kč