Montáž krbů

Samotné montáži krbu předchází důkladný výběr krbové vložky, její navržení do interiéru a následné dořešení funkce. Krb muže být pouze jako estetický doplněk interiérů, nebo jako velice funkční součást ekonomického vytápění celého domu. Jakmile je toto vše vyřešené a domluvené nadejde den montáže.

Výhody uzavřeného krbu s tzv. krbovou vložkou jsou mnohem širší. Mají větší výhřevnost, oproti otevřeným ohništím se spotřebuje přibližně o dvě třetiny méně paliva, také jsou bezpečnější, mnohem snadněji se udržují v čistotě.

Máme-li v plánu vytopit pouze jednu místnost, postačí nám pořídit si jednoplášťovou krbovou vložku bez ventilátoru. Tento typ vložek (obvykle litinové) se pomaleji rozehřívá, ale má lepší akumulační vlastnosti, udrží teplo v domě, i když už se netopí.