Odvětrávací sokl

Odvětrávané obklady soklů představují ideální řešení všude tam, kde dochází ke zvýšené zátěži soklových částí budov, zejména působením vlhkosti a nadměrným znečišťováním.

Každý z majitelů takto postižených domů sám jistě ze své zkušenosti nejlépe ví, že tyto procesy postupně provází vzdouvání omítek, opadávání lepených obkladů, vytváření neodstranitelných, výkvětů a jiných vzhledových vad, destrukce a výrazné snižování tepelného odporu zdiva.

Nutnou součástí řešení takového stavu je zajištění spolehlivého odvětrávání zdiva a vytvoření pohledové úpravy, na jejíž vzhled nemá působící vlhkost vliv.