Oprava a rekonstrukce komínů

Součástí střech jsou i komínová tělesa. Technický stav komínových těles se úměrně se stářím zhoršuje. Je velice nutné technický stav komínových těles sledovat a včas provést opravu či rekonstrukci komínů. Zednická oprava bývá velmi často nutná u komínů, na které byly napojeny plynové spotřebiče bez komínové vložky.

Při spalování zemního plynu vznikají agresivní chemické sloučeniny, které těla komínů poškozují. Poškozený komín se může velmi snadno zřítit ze střechy a způsobit velké škody na majetku, ale i životech kolemjdoucích. Je-li zdivo komínů poškozené, hrozí mimo pádu komínu další nepříjemnost, a to zatékání do střechy. Z povrchu komínu většinou postupně opadá omítka, a dříve nebo později dochází k netěsnosti v místě klempířských prvků. Dešťová voda pak protéká mezi cihlovým zdivem komínu a oplechováním.

Poškozené zdivo komínů je jednou z hlavních příčin zatékání do střech vůbec. Je-li komín ve špatném technickém stavu, obdobném, který je vyobrazen níže, je nutné provést celkovou opravu. Při opravě komínu je nejdřívě demontována komínová hlava - t.j. betonová deska ukončující komín. Dále musí být rozebráno zvětralé zdivo, až do místa, kde je komínové zdivo pevné. Toto místo bývá obvykle cca 0,5 bm pod úrovní střechy. Při demontáž komínového zdiva dochází i k demontáži oplechování komínu. Je-li provedena demontáž, je nutné těleso komínu nově vyzdít. Na vyzdívku se používají pálené plné cihly nebo cihly šamotové.

Při vyzdívámí komínu je nutné dbát na dodržení vnitřních otvorů komínových průduchů. Po vyzdění komínu je nutné zhotovit betonovou hlavu. Betonová hlava je betonová deska o síle 6 - 10 cm, spádovaná směrem od komínových průduchů, přesahující půdorys komínu o cca 6 - 8 cm na každou stranu. Na spodní hraně této desky je nutné provést tzv. lamač dešťových kapek, který zajistí, že se dešťové kapky stékající po komínové hlavě nedostanou až k tělu komínu.

Nově vyzděné tělo komínu je nutné opatřit odolnou omítkou. Po provedení omítky zbývá jen vyhotovit a namontovat nové oplechování, doložit střešní krytinu a provést fasádní nátěr komínu. Tím je rekonstrukce komínu hotova.