Pokládka zámkové dlažby

Zámková dlažba je velmi funkční a také estetické řešení pro všechny přístupové cesty, ale i chodníky, nádvoří a různé bezbariérové přechody.

Proč se používá zámková dlažba? Protože zámková dlažba se skládá z dlažebních kamenů, které mají tvar, který tvoří vzájemnou vazbu - zámek. Na trhu najdete nabídku mnoho různých tvarů zámkové dlažby a lze si ji vybrat v několika různých barevných odstínech.

Zámkovou dlažbu pokládáme: do kamenné drti, nebo do štěrkového lože nebo na na železobetonovou desku.

Pokud oslovíte naši firmu, zaručíme Vám, že zámkovou dlažbu položíme kvalitně a dle Vašich představ. Časté využití je například pro terasy, v tom případě je nutné pohlídat, aby byla terase postavena kvalitně se spádem od domu. I všechny další zpevněné plochy, jako například schůdky je možné vybudovat ze stejné zámkové dlažby a poskytnout tak zahradě jednolitý materiál a design.

V exteriéru zahrady oceníte i další zpevněné plochy, například pod pracovním místem, jako je kůlna, nebo místem na sport, jako je trampolína atp. Také rozdělení zahrady chodníčky ze zámkové dlažby přispěje k jejímu estetickému dojmu a zároveň získá na praktičnosti.

Kontaktujte nás

Obraťte se na naše pracovníky s důvěrou, zajistíme pro Vás širokou nabídku barevných typů zámkových dlažeb, spolu s návrhy na jejich kombinace a užití v exteriéru.