Pokládka zámkové dlažby

Zámková dlažba je velmi funkční a také estetické řešení pro všechny přístupové cesty, ale i chodníky, nádvoří a různé bezbariérové přechody.

Proč se používá zámková dlažba? Protože zámková dlažba se skládá z dlažebních kamenů, které mají tvar, který tvoří vzájemnou vazbu - zámek. Na trhu najdete nabídku mnoho různých tvarů zámkové dlažby a lze si ji vybrat v několika různých barevných odstínech.

Zámkovou dlažbu pokládáme: do kamenné drti, nebo do štěrkového lože nebo na na železobetonovou desku.