Zděné konstrukce

Tradičním a nejpoužívanějším způsobem výstavby rodinných domů je výstavba z kusových zdicích prvků minerálního původu, respektive z betonu. Svou popularitu získaly jak díky svým vlastnostem (tvárnost, pevnost, odolnost), tak i díky neomezenému výskytu základních surovin (písek, štěrk, hlína, jíl).

V nedávné minulosti se na trhu kromě pálené či nepálené cihly objevily nové minerální stavební materiály s pórovitou strukturou nebo na bázi cementu a rovněž pestrá škála betonových výrobků. Na trhu je v současné době k dispozici mnoho druhů cihel, tvárnic a bloků určených pro zdění.

Pro výrobu se v současnosti nejvíce používá hlína, plynosilikát a různé druhy betonových směsí. V minulosti byly velké problémy se zdravotně závadnými příměsemi ve složení plynosilikátových a betonových tvárnic jako jsou např. teplárenské popílky. Tyto příměsi se do tvárnic přidávají stále, ale díky moderním technologiím udávají výrobci jejich zdravotní nezávadnost.

Na trhu je v současné době k dispozici mnoho druhů cihel, tvárnic a bloků určených pro zdění. Pro výrobu se v současnosti nejvíce používá hlína, plynosilikát a různé druhy betonových směsí. V minulosti byly velké problémy se zdravotně závadnými příměsemi ve složení plynosilikátových a betonových tvárnic jako jsou např. teplárenské popílky. Tyto příměsi se do tvárnic přidávají stále, ale díky moderním technologiím udávají výrobci jejich zdravotní nezávadnost.